ONDERZOEK

Naast eigen onderzoek stimuleren we afstudeeronderzoeken en promotie onderzoeken. Onderzoekidee? We denken graag mee.

Hans Vogelzang (Greijdanus College Zwolle) is gepromoveerd op de leeropbrengsten van Scrum. Download gratis de bundel Scrum werkt! (Nederlandstalige bewerking van al zijn artikelen, ©Scrumatschool 2021).

In vier korte filmpjes neemt hij je mee in de eerste resultaten van zijn onderzoek; de onderbouwing vind je in de bijgevoegde publicatie.

Formatieve evaluatie bevorderen met Scrum > https://youtu.be/buWuZgMbNtM

Motivatie vergroten met Scrum > https://youtu.be/qere9V5jUFQ

Scrum implementeren in de klas > https://youtu.be/phB3OiI0iOA

Leeropbrengsten van Scrum > https://youtu.be/bRPYle11IEA

Bijdrage van Scrum aan conceptontwikkeling en kritische wetenschappelijke geletterdheid bij leerlingen

Op de Scrum@school conferentie van 5 april 2017 verzorgde Hans Vogelzang een inspirerende keynote: Scrum maakt leren zichtbaar. Op 10 april 2019 presenteerde Hans opnieuw een keynote op de Scrum@school conferentie, deze keer met de titel: Scrum werkt.

Meer informatie over formatief evalueren is hier te vinden.

Gabriella van der Kooi (Rembrandt College Veenendaal) vergeleek de leeropbrengsten bij biologie in 2TL in klassen die wel en niet scrummen.

Lisanne Elzes (Noorderpoort Groningen) deed afstudeeronderzoek naar de opbrengsten van Scrum voor leerlingen binnen de opleiding Verpleegkunde.

Fon Bogaerts onderzocht De invloed van Scrum@school op de Zelfregulatie van technasium leerlingen in de onderbouw

Studenten van Thomas More in Vorselaar (België) onderzochten of Scrum in het lager onderwijs de motivatie van kinderen vergroot.

Studenten van Thomas More in Vorselaar (België) wilden weten of Scrum ingezet kan worden binnen het domein wereldoriëntatie in het zesde leerjaar (lager onderwijs) en of Scrum de betrokkenheid en motivatie van kinderen beïnvloedt.

Zelf onderzochten we de Veranderingen door Scrum in Technasium.