ONDERZOEK

Naast eigen onderzoek stimuleren we afstudeeronderzoeken en promotie onderzoeken. Onderzoekidee? We denken graag mee.

Hans Vogelzang (Greijdanus College Zwolle) focust in zijn promotie onderzoek naar Scrum op leeropbrengsten, feedback en Review. Op de Scrum@school conferentie van 5 april 2017 verzorgde hij een inspirerende keynote: Scrum maakt leren zichtbaar.

Zijn eerste artikel is inmiddels verschenen: Classroom action research on formative assessment in a context-based chemistry course

In 2019 verschijnen vier artikelen van zijn hand over de volgende onderwerpen:

  • Scrum in het onderwijs in relatie tot motivatie van leerlingen en docenten
  • Scrum in onderwijs in relatie tot de percepties van docenten: hoe ervaren ze het werken met Scrum en wat zijn hun professionele ontwikkelingen
  • Scrum en eindexamenscores van leerlingen
  • Scrummende leerlingen schrijven betere en diepgaandere adviezen als eindproduct van de module Groene Chemie

Gabriella van der Kooi (Rembrandt College Veenendaal) vergeleek de leeropbrengsten bij biologie in 2TL in klassen die wel en niet scrummen.

Lisanne Elzes (Noorderpoort Groningen) deed afstudeeronderzoek naar de opbrengsten van Scrum voor leerlingen binnen de opleiding Verpleegkunde.

Fon Bogaerts onderzocht De invloed van Scrum@school op de Zelfregulatie van technasium leerlingen in de onderbouw

Zelf onderzochten we de Veranderingen door Scrum in Technasium.