ONDERZOEK

Naast eigen onderzoek stimuleren we afstudeeronderzoeken en promotie onderzoeken. Onderzoekidee? We denken graag mee.

Hans Vogelzang (Greijdanus College Zwolle) focust in zijn promotie onderzoek naar Scrum op leeropbrengsten, feedback en Review. Op de [email protected] conferentie van 5 april 2017 verzorgde hij een inspirerende keynote: Scrum maakt leren zichtbaar. Op 10 april 2019 presenteerde Hans opnieuw een keynote op de [email protected] conferentie, deze keer met de titel: Scrum werkt.

In vier korte filmpjes neemt hij je mee in de eerste resultaten van zijn onderzoek; de onderbouwing vind je in de bijgevoegde publicatie.

Formatieve evaluatie bevorderen met Scrum > https://youtu.be/buWuZgMbNtM

Motivatie vergroten met Scrum > https://youtu.be/qere9V5jUFQ

Scrum implementeren in de klas > https://youtu.be/phB3OiI0iOA

Leeropbrengsten van Scrum > https://youtu.be/bRPYle11IEA

Scrum methodology in context-based secondary chemistry classes: Effects on student’s achievement and their affective and metacognitive outcomes zal verschijnen in Instructional Science (geaccepteerd september 2020)

Bijdrage van Scrum aan conceptontwikkeling en kritische wetenschappelijke geletterdheid bij leerlingen

Meer informatie over formatief evalueren is hier te vinden.

Gabriella van der Kooi (Rembrandt College Veenendaal) vergeleek de leeropbrengsten bij biologie in 2TL in klassen die wel en niet scrummen.

Lisanne Elzes (Noorderpoort Groningen) deed afstudeeronderzoek naar de opbrengsten van Scrum voor leerlingen binnen de opleiding Verpleegkunde.

Fon Bogaerts onderzocht De invloed van [email protected] op de Zelfregulatie van technasium leerlingen in de onderbouw

Studenten van Thomas More in Vorselaar (België) onderzochten of Scrum in het lager onderwijs de motivatie van kinderen vergroot.

Studenten van Thomas More in Vorselaar (België) wilden weten of Scrum ingezet kan worden binnen het domein wereldoriëntatie in het zesde leerjaar (lager onderwijs) en of Scrum de betrokkenheid en motivatie van kinderen beïnvloedt.

Zelf onderzochten we de Veranderingen door Scrum in Technasium.