10 voordelen

 • 1Energie

  In Scrumteams is energie voelbaar. Eigenaarschap en een helder gezamenlijk doel zorgen daarvoor.

 • 2Overzicht

  Het Scrumbord biedt een visueel overzicht van het werk in de Sprint. Dat bespaart tijd en voorkomt irritaties.

 • 3Grip

  Scrum zorgt dat studenten grip krijgen op grote, complexe projecten. Hetzelfde geldt voor hun docenten.

 • 4Tevreden

  Opdrachtgevers en docenten zijn onder de indruk van de kwaliteit van de resultaten van scrummende studenten.

 • 5Deadlines

  De korte Sprints voorkomen uitstelgedrag. Teams halen hun deadlines en leveren op tijd op.

 • 6Kwaliteit

  De herhaalde feedback van docent, opdrachtgever en stakeholders zorgt voor betere eindproducten.

 • 7Uitdaging

  Scrum daagt teams uit zichzelf en hun werk te blijven verbeteren. Zo halen studenten het beste uit zichzelf.

 • 8Eerlijk

  Het werk van een Sprint wordt zorgvuldig gepland en eerlijk verdeeld. Teamleden leren van elkaar.

 • 9Tijd

  Omdat de teams zelforganiserend werken, kost de procescoaching minder tijd. Docenten coachen inhoudelijk.

 • 10Bedrijfsleven

  Scrum geeft studenten de mindset waar het bedrijfsleven om vraagt: wendbaar en gericht op samenwerken en verbeteren.