Founder vertrokken

Op 30 juni 2021 hebben we afscheid genomen van onze collega Jan van Rossum. Jan is Scrumdocent van het eerste uur en een van de bevlogen initiatiefnemers van Scrum@school. Met plezier en enthousiasme gaf hij vele Scrumtrainingen aan docenten van scholen voor vo, mbo en hbo.

We zijn buitengewoon blij met het nooit aflatende enthousiasme en vertrouwen van Jan in Scrum als onderwijsmethodiek. Zonder hem was Scrum@school er niet geweest en was de implementatie van Scrum in het Nederlandse onderwijs een stuk minder ver gevorderd. We bedanken Jan – ongetwijfeld ook namens vele docenten, schoolleiders, leerlingen en studenten, al kennen deze laatsten lang niet allemaal zijn naam – voor zijn waardevolle bijdrage aan deze krachtige en prachtige onderwijsinnovatie.

Jan gaat nu eindelijk echt genieten van zijn pensioen en staat al in de startblokken om mee te werken aan de energietransitie in zijn nieuwe woonomgeving.