valkuilen

 • 1Energie

  Pubers zakken gauw in een passieve hangstand. Stel ze vragen over de waarde van Scrum. En zorg dat ze staan bij de Stand-up, dat geeft energie!

 • 2Tijd

  Leerlingen vinden dat de Ceremonies veel tijd kosten. Maar: wie ze overslaat, verliest zelforganisatie, tijdwinst en kwaliteit.

 • 3Vertrouwen

  Betrokken docenten willen alles voor leerlingen doen. Alleen door ze wat losser te laten, geef je het vertrouwen dat verantwoordelijkheid oproept.

 • 4Lastig

  Als de cijfers stijgen, kan dat tot lastige vragen leiden. Schoolleiding wil verantwoording, ouders willen weten waarom hun kind niet scrumt.

 • 5Klachten

  Sommige leerlingen vinden Scrum niks. Ze klagen dat ze te hard moeten werken nu hun team hen achter de broek zit. Lastig als ouders dat ook vinden.

 • 6Meer

  Leerlingen willen bij meer vakken scrummen, ook als de docent het nog niet kan.