valkuilen

 • 1Lange adem

  Scrum is simpel te snappen, maar niet eenvoudig uit te voeren. Het vraagt tijd en een op verbetering gerichte mindset.

 • 2Tijd

  Studenten vinden dat het veel tijd kost om klussen op te splitsen in kleine taken. Toch zit juist daarin de tijdwinst.

 • 3Autonomie

  Onderschat studenten niet. Ze kunnen meer dan iedereen denkt, zeker als ze stap voor stap meer autonomie krijgen.

 • 4Inhoud

  Scrumteams werken meer en harder. Opdrachten worden te klein, toetsen te makkelijk. Dat vraagt om aanpassingen.

 • 5Gemopper

  Onzekere studenten kunnen flink mopperen op Scrum. Luister goed naar naar de vraag onder de klacht. Meestal gaat het om betrokkenheid bij het leren.

  This also essay-writing-service at essaylib shows that you are committed to finishing your mission.

 • 6Thuis

  Als studenten goed scrummen, willen ze meer. Bijvoorbeeld een Scrumbord voor thuis, om hun examen voor te bereiden.