10 voordelen

 • 1Grip

  Docenten en schoolleiding krijgen grip op al het niet-lesgebonden werk

 • 2Focus

  Heldere prioriteiten zorgen voor focus, dat werkt plezierig en snel.

 • 3Tijd

  Scrum zorgt voor flinke versnelling, het werk komt op tijd af. Lange vergaderingen zijn verleden tijd.

 • 4Eerlijk

  Al het werk wordt zorgvuldig gepland en eerlijk verdeeld. Alle teamleden leveren hun bijdrage.

 • 5Beheersbaar

  Het team geeft telkens commitment op de haalbaarheid van het geplande werk. Zo wordt werkdruk beheersbaar.

 • 6Transparant

  Iedereen ziet op het Scrumbord wie waaraan werkt en hoe het werk vordert.

 • 7Zelforganisatie

  Heldere rollen zorgen voor effectieve samenwerking tussen management en zelforganiserende teams.

 • 8Draagvlak

  Na elke Sprint geven gebruikers en belanghebbenden feedback; zo ontstaat commitment en draagvlak.

 • 9Overzicht

  Story Map en Scrumborden bieden overzicht van al het werk dat gedaan moet worden; dat geeft rust.

 • 10Wendbaar

  Na elke korte Sprint sturen MT en team bij; zo speelt de school doelgericht in op veranderingen.