10 voordelen

 • 1Zelf

  Kinderen kunnen met hun groepje zelf lekker hard aan het werk en daar genieten ze van.

 • 2Eigenaarschap

  Kinderen voelen zich eigenaar en nemen initiatieven. De leraar hoeft hen niet steeds te activeren.

 • 3Houvast

  Duidelijke stappen, zicht op het werkproces. Dat geeft leraren houvast in hun begeleiding.

 • 4Vertrouwen

  Kinderen laten zien dat ze meer zelf kunnen. Dat geeft vertrouwen en zelfvertrouwen.

 • 5Grip

  Kinderen krijgen grip op het thema of project. Ze kennen einddoel en tussendoelen en werken daar stap voor stap heen.

 • 6Creativiteit

  Scrum daagt kinderen uit om hun creativiteit in te zetten voor een gezamenlijk einddoel.

 • 7Plezier

  Kinderen vinden het leuk om de post-its te verhangen en hun vorderingen te zien, dat maakt enthousiast.

  When it comes to finding the correct papers, students should take their time in choosing the papers depending on the subjects that interest best paper writer them rather than on those newspapers that they find dull.

 • 8Vaardigheden

  Als vanzelf leren kinderen belangrijke 21st Century skills: samenwerken, communiceren, reflecteren.

 • 9Differentiatie

  Natuurlijke differentiatie in tempo en leervoorkeuren, ook bij hoogbegaafden.

 • 10Voortgezet onderwijs

  Voorbereiding op het samenwerkend leren in het VO (waar al veel wordt gescrumd).