Scrum for kids

Nu ook Scrum@school voor het basisonderwijs!

Bruikbaar in thematisch en projectonderwijs, waarin eigenaarschap en zelforganisatie belangrijk zijn. Toepasbaar bij rekenen en taal, wanneer samenwerkend leren centraal staat.

Snel starten
Volg een vrolijke praktische training en ga direct met Scrum in je groep aan de slag!