Opbrengsten

In het begin:

 • overzicht en structuur
 • meer eigenaarschap, motivatie, energie
 • harder werken en lestijd effectiever gebruiken
 • beter plannen en op tijd opleveren
 • transparantie, waardoor problemen snel kunnen worden aangepakt

Als het Scrumproces eenmaal goed loopt:

 • leerlingen spreken elkaar aan
 • leerlingen nemen hun verantwoordelijkheid
 • meer interesse in de stof en diepgaander leren
 • beter werk opleveren en betere cijfers
 • veel meer werk verzetten
 • op verbetering gerichte mindset
 • persoonlijke ontwikkeling
 • zelforganiserende teams en leerlingen

Dit zeggen docenten en leerlingen over Scrum in hun klassen:

Hans Vogelzang (docent Greijdanus College Zwolle): 'Scrum@school biedt een heldere structuur. Leerlingen weten nauwkeurig wat er van hen verwacht wordt en waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Dat maakt dat ze gericht aan het werk gaan. Opvallend is dat leerlingen hard werken. Vaak zijn ze wat eerder klaar dan ik als docent had verwacht. Scrum@school bevat daarnaast checks waar leerlingen en docenten inzicht krijgen in de mate waarin ze de leerstof verwerkt hebben. Tijdens deze reviews ontvangen leerlingen feedback van elkaar en van de docent. Onderwijskundig onderzoek laat zien dat directe feedback één van de belangrijkste bevorderaars is van leeropbrengsten. Met Scrum@school heeft feedback een vaste plek gekregen in mijn lessen. En dat is pure winst.

Scrum@school stimuleert leerlingen om persoonlijke kwaliteiten in te zetten en daarin door te groeien. Dat kunnen leidinggevende kwaliteiten zijn, als de leerling scrummaster is. Het kunnen ook talenten zijn op het gebied van rekenen, schrijven of het stimuleren van de groep. Scrum@school biedt mij als docent de mogelijkheid om op een natuurlijke manier aandacht te geven aan persoonlijke vorming.'

Hindrik (leerling Technasium): 'De samenwerking verbetert door Scrum en samenwerken is een groot deel van Technasium. Alles wordt ook overzichtelijker. Er is elke les gegarandeerd overleg en niemand gaat als een kip zonder kop maar aan iets werken terwijl een ander niet weet wie wat ie doet. Dat is goed voor de efficiëntie, er worden niet toevallig door twee aan hetzelfde gewerkt. Je kunt op ieder moment zien wie wat doet. Je wordt verplicht een taakverdeling bij te houden. Evaluatie aan het eind van de les was niet altijd aanwezig vorig jaar, nu ben je gedwongen dat te doen.'

Anna-Frouck (leerling Technasium): 'Scrum is een goede creatieve manier van werken. Door Scrum krijg je meer inzicht over het project. Wel is het soms vervelend om elke keer een stand-up uit te voeren en Scrum werkt alleen goed als iedereen meedoet. Vroeger maakten we een plan van aanpak, ik vond dat niet erg handig, omdat je het briefje in moest leveren.'

scrumatschool