Hoe werkt het?

De docent (of een externe opdrachtgever) geeft de opdracht en de deadline aan de teams. De teams werken toe naar een concrete eindoplevering: een presentatie, verslag, werkstuk, ontwerp, toets, film … Het werk is onderverdeeld in korte Sprints. De lengte daarvan varieert van enkele lessen tot enkele dagdelen.

Na elke Sprint leveren de teams een tussenproduct op, waarop ze feedback krijgen. Zo weten ze of ze op de goede weg zijn. Elk team heeft een eigen Scrumbord. Alle taken en activiteiten staan op post-its en verschuiven op het Scrumbord van To Do naar Busy naar Done.

Korte, praktische Ceremonies zorgen ervoor dat de teams

  • worden samengesteld op basis van aanvullende kwaliteiten
  • elke bijeenkomst de voortgang monitoren en gefocust aan het werk gaan
  • binnen de deadlines opleveren 
  • na elke Sprint reflecteren op product en proces
  • de eigen kwaliteit van werken na elke Sprint verbeteren
  • de eigen samenwerking na elke Sprint verbeteren

scrumatschool