Ervaringen

Training

 • Heel zinvol door tips, achtergrondinformatie én enthousiasme
 • Goed inzicht gekregen in de methode en veel geoefend
 • Scholing is een voorwaarde om te kunnen starten
 • Zeer zinvolle bijeenkomsten; praktisch toepasbaar en effectief
 • Leuke cursus, leuke trainer
 • Deskundige, plezierige, verhelderende manier van ons informeren
 • Nieuwe zin in lesgeven
 • Heb een andere manier van kennisoverdracht en verwerking leren kennen
 • Nieuwe persoonlijke leerdoelen die maken dat ik weer erg enthousiast aan het werk ben
 • Veel inspiratie en verrijking voor mijn relatie met de leerlingen en de inhoud van mijn werk
 • Ik durf leerlingen meer los te laten, heb gemerkt dat ze meer kunnen dan ik dacht
 • Meer en dieper inzicht in hoe ik mijn leerlingen beter kan laten leren
 • Verfrissende inzichten die helpen met differentiëren
 • Veel ervaringen uitgewisseld met collega’s
 • Fijn om samen de schouders onder iets nieuws zetten

Met leerlingen

 • Leerlingen gaan direct hard en met veel inzet aan het werk
 • Rust, orde en inzet van studenten
 • Actievere houding in de lessen, studenten zijn meer aan het werk, studenten werken meer samen, meer zelfstandigheid bij studenten
 • Samenwerken gaat met Scrum zoveel beter dan voorheen
 • Positief effect van het Scumbord op het leren plannen
 • Dat de leerlingen uit zichzelf zoveel discipline opbrachten
 • Creativiteit en initiatieven van leerlingen
 • Zelfregulerend vermogen van leerlingen
 • Creativiteit van studenten om eigen leerproces te verbeteren
 • Scrum geeft snel inzicht in de wijze van samenwerken
 • Verrassend dat studenten elkaar zo snel feedback durven te geven
 • Het blijkt een methode die je goed kunt gebruiken; bijzonder dat er bij sommige leerlingen toch veel weerstand is
 • Dat sommige leerlingen die het helemaal niet zagen zitten uiteindelijk het hardste werkten
 • De energie die vrij kwam in de groep door de nieuwe manier van werken
 • Dat leerlingen het leuk en zinvol vonden om met een nieuwe werkvorm aan de gang te gaan
 • Met Scrum krijgt de klas meer verantwoordelijkheid voor het proces en het product
 • Ik hoef als coach minder te ‘trekken aan een dood paard’; ik heb meer zicht op hoe de leerlingen aan het werk zijn
 • Alles hoeft niet persé in één keer perfect, want ondanks dat heeft Scrum@school toch al resultaat