Ondernemerschap Drenthe College

Door te werken met Scrum@school hebben studenten meer structuur in hun groepswerk. Daarnaast is het verantwoordelijkheidsgevoel van de individuele student groter. De kwaliteit van het opgeleverde werk is hoger en … er is vooral meer plezier.
Bert Stoffers, docent Ondernemerschap Drenthe College