Aanbevelingen

RSG de Borgen Technasium

Scrum is voor mij een prettige, gestructureerde en overzichtelijke manier van het plannen van groepswerk. De deelname van iedere individuele leerling aan het verdelen van de taken is in een oogopslag helder tijdens de stand-up. Ik hoor van de meeste leerlingen dat ze het werken met het Scrumbord prettig vinden omdat het door de post-its en de verschillende kolommen op het bord direct inzichtelijk is hoever ze zijn in de Sprint. Het verdelen van het project in Sprints is soms wel wat tegenstrijdig met de vrije structuur van een Technasiumproject. Tussenopleveringen met een harde deadline is niet wat we gewend zijn in het Technasium. Ik zie daarvoor wel een oplossing bij meer ervaren Scrum-teams: de data van Sprint Releases vastleggen maar de plannen wat per Sprint wordt opgeleverd aan de groepen overlaten. Op deze manier blijven de teams verantwoordelijk voor de planning van het hele project, maar kun je als docent / product owner tussentijds wel vinger aan de pols houden en feedback leveren op het werk van de teams.
Jobke Middelkamp, RSG de Borgen / Lindenborg

ROC Friesepoort Sneek

Scrum@school heeft een zeer toegevoegde waarde voor mij als projectmethode in de les. Met name de inzichtelijkheid waar studenten mee bezig zijn en vorderingen maken zijn pluspunten. Studenten overleggen meer, de korte stand-ups werken stimulerend en motiverend. Eventuele moeilijkheden in de samenwerking worden eerder zichtbaar en kunnen daardoor eerder worden opgelost. Ook de verschillende manieren om teams samen te stellen spreken aan, teams worden gekozen op basis van kwaliteiten. Nominatie van de Scrummasters is erg een mooi proces. Iedereen is gevoelig voor complimenten en als andere studenten jou nomineren, is zelfs de meest stoere of passieve student trots. Prachtig om te zien!
Karin van Delden, docent Economie

Hanze Hogeschool Groningen

In het HBO staat altijd de toekomstige beroepstaak centraal bij het leren. Elk kwartaal voeren studenten een project uit in groepen en sinds wij Scrumatschool gebruiken merken we dat projectwerk door studenten veel meer gestructureerd wordt aangepakt: de planning is beter, de taken worden beter verdeeld en de studenten leren beter samen. Ook voor docenten biedt Scrumatschool perfecte methodiek om het aanbod van theorie en vaardigheden en de projecten te structureren. Teacher: “Working with Scrum makes the classroom bustle with energy”. De methodiek past bij onze onderwijsvisie: de student is een aankomende jonge professional en moet leren zelfstandig in een team het werk te plannen en uit te voeren. Bovendien is het werkveld enthousiast over het feit dat onze studenten de Scrum methode aanleren. Kortom: een win-win-win situatie voor student, docent en werkveld.
Drs. R.G. (Rose) Kempen, programma manager School for Communication, Media and IT

Ondernemerschap Drenthe College

Door te werken met Scrum@school hebben studenten meer structuur in hun groepswerk. Daarnaast is het verantwoordelijkheidsgevoel van de individuele student groter. De kwaliteit van het opgeleverde werk is hoger en … er is vooral meer plezier.
Bert Stoffers, docent Ondernemerschap Drenthe College

Biologie en Technasium CSG Bogerman Sneek

Op basis van de ervaringen van onze leerlingen beveel ik Scrum@school van harte aan alle Technasia aan. Scrum@school geeft de leerlingen zowel overzicht als houvast tijdens de Technasiumprojecten. Leerlingen ronden de projecten dankzij Scrum@school op tijd af. Het kunnen inbrengen van bepaalde kwaliteiten aan het begin van een project en het na afloop van een project terugblikken op de mate waarin deze kwaliteiten hebben bijgedragen aan het succes van het project is een integraal onderdeel van de scrummethodiek en brengt verdieping aan in het Technasiumproces.
Francine Behnen (docent ANW, Biologie en Technasium CSG Bogerman Sneek)

Drenthe College

Scrum@school is een methode die ervoor zorgt dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd aan de slag gaan. De methode geeft structuur en dit maakt dat leerlingen overzicht krijgen en enthousiaster raken. Leerlingen leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen.
Anke Koning, opleidingsmanager Drenthe College