Hoe werkt het?

Een Scrumteam bestaat uit 5 – 9 onderwijsprofessionals die samen een product of dienst gaan ontwikkelen.

De Product Owner (meestal teamleider, schoolleider of opleidingsmanager) geeft de opdracht. Het team werkt in korte Sprints met een vaste lengte. Een Sprint duurt enkele dagdelen tot enkele weken, afhankelijk van de tijd die de teams aan de opdracht kunnen besteden. De Product Owner denkt bij de start van elke Sprint mee over de prioriteiten voor de komende Sprint. Het team zet alle taken en activiteiten op het Scrumbord. Tijdens het werk verschuiven de post-its van To Do naar Busy naar Done.

De Product Owner is aan het eind van elke Sprint aanwezig bij de oplevering en geeft feedback op de opgeleverde tussenproducten. Zo zorgen team en Product Owner er gezamenlijk voor dat het eindresultaat waarde heeft voor de school. Een van de teamleden is ook Scrum Master. De Scrum Master begeleidt het team bij korte, praktische Ceremonies die ervoor zorgen dat het team

  • elke bijeenkomst de voortgang monitort en gefocust aan het werk gaat
  • binnen de deadlines oplevert 
  • na elke Sprint reflecteert op product en proces
  • de eigen kwaliteit van werken na elke Sprint verbetert
  • de eigen samenwerking na elke Sprint verbetert

0